nieuwe stola

nieuwe stola

Een opdrachtgever vroeg om een stola. De lotus, waterlelie, gaat al lang met hem mee. Voor de stola is de waterlelie gecombineerd met een regenboog. Bij de waterlelie hoort het volgende gedicht van Frederik van Eeden:

De Waterlelie.

Ik heb de witte water-lelie lief,
daar die zoo blank is en zoo stil haar kroon
uitplooit in ’t licht.

Rijzend uit donker-koelen vijvergrond,
heeft zij het licht gevonden en ontsloot
toen blij het gouden hart.

Nu rust zij peinzend op het watervlak
en wenscht niet meer . . . .