Werkwijze

Mijn liturgisch werk zoals stola’s, kanselkleden, wandkleden en tafellopers, wordt altijd in opdracht gemaakt. Dit kan voor een kerkelijke gemeente zijn maar ook voor een verpleeghuis, ziekenhuis of een predikant of pastor. Vaakt zoekt men werk dat aansluit bij het kerkelijk jaar door de gebruikte kleuren, symboliek en versiering.

 

Luisteren en inleven

Elke opdracht begint met goed luisteren en inleven in de klant. Samen met de opdrachtgever ga ik op zoek naar wat men zeggen wil. Wie is de pastor, wat wil de kerkelijke gemeente uitdragen?

Soms zij er ook aanknooppunten in de architectuur van een gebouw of de woonomgeving van de kerkelijke gemeente. Gaat het om een stadsgemeente, is de kerk gebouwd na de watersnoodramp, ligt de plaats aan zee: het zijn allemaal gegevens die meegenomen kunnen worden en die een plaats kunnen vinden in het uiteindelijke werk. Natuurlijk wel met behoud van mijn eigen beeldtaal en kwaliteitseisen.

 

Kleuren

Naast vormen, spelen kleuren ook altijd een belangrijke rol in mijn liturgische werk. Ik heb diverse series kleden en stola’s gemaakt, passend bij de verschillende periodes binnen het kerkelijk jaar en of bijzondere diensten. Denk aan een doopstola, kerststola en begrafenisstola.