Stola’s

Stola’s zijn een vorm van liturgische kleding die een voorganger (dominee of priester), diaken of kerkelijk werker over de schouders draagt. De stola is een teken van het kruis van Christus. Stola’s kunnen eenvoudig van kleur zijn en de status van de drager aangeven. Andere stola’s worden juist voorzien van symbolische kleuren of beelden passend bij de liturgische fase van het kerkelijk jaar.