nieuwe stola’s

nieuwe stola’s

Een serie stola’s. De opdrachtgeefster had zelf tevoren schetsen gemaakt.

Dat was een behoorlijke uitdaging. Ik heb deze tekeningen “vertaald” naar stola’s toe. Een van de wensen van de opdrachtgeefster . was dat op alle stola’s een vogel te zien zou zijn.
Deze vogels hebben een plek op het rugdeel van de stola’s gekregen.
En dit zijn de stola’s geworden. Ze gaan gedragen worden op een zwarte toga.