nieuwe stola’s

nieuwe stola’s

De laatste weken heb ik gewerkt aan een drie nieuwe stola’s. Twee zwarte, bedoeld om gedragen te worden op een zwarte toga. De voorganger draagt dan geen witte bef meer maar een zwarte stola, kleurrijk opgewerkt. Beide opdracht gevers kozen nadrukkelijk niet voor een stola opgewerkt met een van de kerkelijke kleuren. Bij een van de stola’s staat het verhaal van Noach erop: regenboog, water en vredesduif met olijftak. De andere stola laat vogels zien die al dan niet geabstraheerd zijn. Bij deze stola zijn wel de bekende kerkelijke kleuren te zien maar dan alle kleuren op een stola. Tenslotte was er een witte stola opgewerkt met een rand van Alpha’s en Omega’s in paars. Deze stola gaat gedragen worden op een witte gebedsmantel en is speciaal bedoeld voor begrafenissen.